Fullservice med högsta kvalitet och säkerhet

På Systemsvets tar vi ett helhetsansvar gentemot kund. Vi erbjuder högkvalitativa och säkra tjänster genom noggrann dokumentation, kvalificerade svetsare, djupgående inspektioner och omfattande fabriksövervakning, allt certifierat av olika myndigheter och regeringsinstanser.

Dokumentation

Vi förstår vikten av god och noggrann dokumentation. Därför erbjuder vi ett omfattande ansvar gentemot våra kunder och dokumenterar allt som rör det arbete vi utför.

 

Dokumentationen inkluderar materialcertifikat, materialmottagande, RA-mätning, svetslistor, testprotokoll och inspektion. Vid behov hjälper vi också till med att upprätta rutiner för underhållsservice och funktionell kontroll.

 

Är du intresserad av att se exempel på vår dokumentation? Vänligen ladda ner bilder av vår dokumentation nedan.

Kvalitet och säkerhet

Vi ser alltid till att våra svetsare har rätt kompetens för att utföra uppdragen. Alla våra anställda genomgår svetsarprov i enlighet med SS-EN 287 och/eller SS-EN 1418. De är särskilt utbildade enligt ISO 5817-standarden för att säkerställa den kvalitet som krävs för svetsning i känsliga miljöer. Vi erbjuder kontinuerlig utbildning för att ligga i framkant och säkerställa kvaliteten på vårt arbete.

Med hjälp av vår fiberoptiska utrustning kan även svetsfogar inspekteras internt för att ytterligare garantera noggrant utfört arbete.

Övervakning av en fabrik kräver kunnig personal som känner till rutinerna att följa vid händelse av en incident. Vi har möjlighet att hyra ut brandvakter som ser till att produktionen och systemen övervakas dygnet runt.

CERTIFIKAT

SS-EN ISO 9606-1

SS-EN ISO 14732

SS-EN ISO 5817