Integritetspolicy

Systemsvets Integritetspolicy

 

 1. Introduktion

Systemsvets respekterar din integritet och är engagerade i att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy informerar dig om hur vi hanterar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats (oavsett var du besöker den från) och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

 

 1. Personuppgifter vi samlar in

När du besöker vår webbplats kan vi samla in viss information från dig, inklusive men inte begränsat till: ditt namn, e-postadress, företagsnamn, telefonnummer och IP-adress.

 

 1. Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att:

 

 • Erbjuda, driva och underhålla vår webbplats
 • Förbättra, personifiera och utöka vår webbplats
 • Förstå och analysera hur du använder vår webbplats
 • Utveckla nya produkter, tjänster, funktioner och funktionalitet

 

Kommunicera med dig, antingen direkt eller via en av våra partners, för kundservice, för att ge dig uppdateringar och annan information som rör webbplatsen, samt för marknadsförings- och reklamändamål.

 

 1. Hur vi delar dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att delas med tredje parter utan ditt samtycke, förutom i följande fall:

 • För att följa tillämpliga lagar, förordningar, rättsliga processer eller myndighetskrav.
 • För att verkställa våra policys, inklusive utredning av eventuella överträdelser.
 • För att upptäcka, förebygga eller på annat sätt åtgärda bedrägerier, säkerhets- eller tekniska problem.

 

 1. Datasäkerhet

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktligt förloras, används eller nås på ett obehörigt sätt, ändras eller lämnas ut. Vi har rutiner på plats för att hantera eventuella misstänkta personuppgiftsincidenter och kommer att meddela dig och eventuella tillämpliga tillsynsmyndigheter om en incident där vi är lagligt skyldiga att göra så.

 

 1. Ändringar i denna integritetspolicy

Systemsvets förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på denna sida och uppdatera “Senast uppdaterad”-datumet längst ner på denna sida.

 

 1. Kontaktinformation

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss:

 

E-post: Nicke.sundberg@systemsvets.com

Telefon: +46-709-13 48 46

Senast uppdaterad: 21.10.2023