Vår process

Utforska vår process från kontakt till dokumentation.

Kontakt

Har ni en projektidé men är osäkra på var ni ska börja? Kanske hanterar ni ett svårt projekt som ni är osäkra på hur ni ska beställa?


Oavsett situation kan ni alltid kontakta oss, och vi går igenom det tillsammans. Vi har omfattande erfarenhet av projektplanering och problemlösning.

Genomgång

Varje projekt börjar med en noggrann genomgång av de nödvändiga ritningarna och dokumenten som krävs för att genomföra projektet. Det ger oss en stabil grund att stå på innan projektet påbörjas.

Produktion

När vi har gått igenom allt skrivs en detaljerad projektplan, inklusive specifikationer, utsedda projektledare och de material som krävs under hela projektet.

Uppföljning

Stora och komplexa projekt kräver kontinuerliga möten och detaljerade planer som uppdateras regelbundet under hela projektets längd.

Dokumentation

Vi tar fullt ansvar gentemot våra kunder och dokumenterar allt som rör det arbete vi utför. Dokumentationen inkluderar materialcertifikat, materialmottagning, RA-mätning, svetslistor, testprotokoll och inspektioner. Vid behov hjälper vi också till med att etablera rutiner för underhållsservice och funktionskontroller.