Allmänna vilkor

Systemsvets Användarvillkor

 

  1. Introduktion

Dessa användarvillkor (“Villkor”) styr din användning av Systemsvets (“oss”, “vi” eller “vår”) webbplats (“Webbplatsen”). Genom att använda denna Webbplats godkänner du dessa Villkor i sin helhet. Om du inte håller med någon del av dessa Villkor, använd inte denna Webbplats.

 

  1. Immateriella Rättigheter

Om inte annat anges äger vi eller våra licensgivare de immateriella rättigheterna för allt material på Webbplatsen. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du får tillgång till detta material på vår Webbplats för personligt bruk, under förutsättning att du följer de begränsningar som anges i dessa villkor och avtal.

 

  1. Begränsningar av Ansvar

Webbplatsen tillhandahålls “som den är”, med alla fel, och vi ger inga garantier eller försäkringar, av något slag, relaterade till vår Webbplats eller det material som finns på vår Webbplats. Inget på denna Webbplats ska tolkas som rådgivning till dig.

Vi ska inte hållas ansvariga för något som uppstår ur eller på något sätt är kopplat till din användning av denna Webbplats, oavsett om ansvaret är kontraktsmässigt, delikt eller på annat sätt. Vi, inklusive våra tjänstemän, direktörer och anställda, ska inte hållas ansvariga för någon indirekt, följd- eller speciell skada som uppstår ur eller på något sätt är relaterad till din användning av denna Webbplats.

 

  1. Skadeslöshet

Du håller härmed oss skadeslösa till fullo från och mot alla ansvar, kostnader, krav, orsaker till åtgärder, skador och utgifter som uppstår på något sätt relaterade till ditt brott mot någon av bestämmelserna i dessa Villkor.

  1. Delbarhet

Om någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig enligt tillämplig lag, ska sådana bestämmelser strykas utan att påverka de övriga bestämmelserna här.

 

  1. Revideringar och Fel

Materialet som visas på vår Webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Vi garanterar inte att något av materialet på vår Webbplats är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Vi kan göra ändringar i materialet på vår Webbplats när som helst utan förvarning.

 

  1. Ändringar av dessa Villkor

Vi förbehåller oss rätten att revidera dessa Villkor när som helst efter eget gottfinnande, och genom att använda denna Webbplats förväntas du regelbundet granska dessa Villkor för att säkerställa att du förstår alla villkor och avtal som styr användningen av denna Webbplats.

 

  1. Kontakta Oss

Om du har några frågor angående någon av våra villkor, vänligen kontakta oss.

 

E-post: Nicke.sundberg@systemsvets.com

Telefon: +46-709-13 48 46

Senast uppdaterad: 21.10.2023