Exempel

Isometric calculation sheet

Isometriska beräkningsblad exempel

Isometriska beräkningsblad är omfattande dokument som inkluderar olika aspekter av ett svetsprojekt. Det omfattar materialcertifikat, som autentiserar kvaliteten och specifikationerna av de använda materialen, samt materialkvitton, som ger en detaljerad redogörelse för de material som införskaffats för projektet.

Detta blad innefattar även RA-mätningar, som är avgörande för att säkerställa noggrannheten och precisionen i det utförda svetsarbetet.

ritning6

Dokumentation exampel

När vi åtar oss projekt, erbjuder vi fullt ansvar gentemot kunden för all dokumentation relaterad till det arbete vi har utfört. Denna dokumentation inkluderar materialcertifikat, materialkvitton, RA-mätningar, svetslistor, testprotokoll och inspektioner.

Vid behov assisterar vi även med att upprätta rutiner för underhållstjänster och funktionskontroller.