Läkemedelsindustri

Läkemedelsindustrin ställer höga krav på precision och hygien, vilka vi alltid jobbar hårt för att uppfylla. Vi har utfört en stor mängd projekt i dessa miljöer i över 20 år.

Livsmedelsindustri

Vi har stor erfarenhet av montage inom livsmedelsindustrin. Allt från mindre projekt till hela fabriksanläggningar.

Övrig processindustri

Vi verkar även inom övrig processindustri, exempelvis kemiindustri , vattenverk, kylanläggningar och gasinstallationer

Kvalitet och dokumentation

Systemsvets är nischade inom avancerad (TIG)svetsning och rördragning där kraven på renhet, ytfinish samt spårbarhet och dokumentation är höga. Vi ser alltid till att våra svetsare har rätt kompetens för att utföra dessa arbeten. All vår personal får genomgå svetsarprövning enligt SS-EN ISO 9606-1 och/eller SS-EN ISO 14732. De är särskilt utbildade inom standarden ISO 5817 för att säkerställa den kvalitet som krävs för att svetsa i känsliga miljöer. Med hjälp av våra fiberoptiska utrustningar kan även svetsskarvar inspekteras invändigt för att ytterligare garantera ett noggrant utfört arbete.

Vid ett åtagande erbjuder vi ett helhetsansvar mot kunden för all dokumentation gällande det arbete vi utfört. Dokumentationen omfattar materialcertifikat, materialmottagning, RA-mätning, svetslistor, testprotokoll samt inspektion.

Vid behov hjälper vi även till med att sätta upp rutiner för bl.a. underhållsservice och funktionskontroll.

Exempel 1

Exempel 2

Exempel 3

Exempel 4

Exempel 5

Exempel 6

Brandvakt

Övervakning av en fabriksanläggning kräver kunnig personal som vet vilka rutiner som ska följas vid en incident. Vi har möjlighet att hyra ut brandvakter som ser till att produktionen och systemen övervakas dygnet runt.