Systemsvets bygger en av Sveriges största läkemedelsfabriker