Efter 18 månader driftsätts en stor fabrik för läkemedelsproduktion i Strängnäs.